Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) Yenilendi

DETSİS içerisinde günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yapılan yeni sistem yazılımı çalışmaları tamamlanmış ve uygulamaya alınmış olup www.kaysis.gov.tr adresi üzerinden sunulan devlet teşkilatı bilgileri artık yeni ara yüzü, teknik altyapısı ve kullanım kolaylığı ile www.detsis.gov.tr adresi üzerinden sunulacaktır.

İletişim bilgisi tanımlamaları DETSİS üzerinden yapılacağından İmza Yetkileri Modülü (İYEM) kapatılmış olup yönetici tanımlamaları yapılmayacaktır.