DETSİS ile ilgili 2022/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlandı