Devlet Teşkilat Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) Genelgesi Resmî Gazete’de Yayımlandı

Devlet Teşkilat Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) Genelgesi Resmî Gazete’de Yayımlandı
03 Ara 2022
Paylaş:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 32032 sayılı Devlet Teşkilat Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) Genelesi yayımlandı.  Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ilişkin verilerin merkezi bir ortamda ve elektronik olarak kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO) tarafından Devlet Teşkilat Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)'ne dönüştürüldü.

Bu kapsamda; 3 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan genelge ile DETSİS' te tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca aşağıda belirtilen esaslara göre işlem yapılacaktır:
1-Kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde DETSİS içerisinde tanımlanacak ve DETSİS kayıtlarının güncelliğinin sağlanmasından kurum ve kuruluşlar sorumlu olacaktır.
2-Kurum, kuruluş ve birimlere ait birer kimlik kodu niteliği taşıyan "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası” CBDDO tarafından oluşturulacaktır.
3-Kurum ve kuruluşların teşkilatlanmaya ilişkin bilgilerini temel alan mevcut veya geliştirilecek tüm uygulamalarında "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası" ve kayıtları esas alınacaktır.
4-DETSİS yetkililerinin sisteme giriş yetkisi için T.C. kimlik numaraları, e-posta adresleri ve telefon numaraları kurum ve kuruluşlarca CBDDO'ya bildirilecektir. Kurum ve kuruluşlar DETSİS yetkililerinin bilgilerine dair güncelliği sağlayacaktır.
5-DETSİS yetkisi ve ağ (web) servis talepleri kurum ve kuruluşlar tarafından CBDDO'ya iletilecektir. DETSiS uygulamasına yetkili erişimi e-Devlet Kapısı üzerinden sağlanacaktır.
6-DETSİS yetkilileri, kurum ve kuruluşun teşkilat yapısında meydana gelecek değişiklikleri en geç beş iş günü içerisinde güncelleyeceklerdir.
7-Sisteme girilen kayıtların onaylanarak yayımlanmasından CBDDO yetkili ve sorumlu olacaktır.

DETSİS' in yürütülmesine ve sistem içerisinde ver alan verilerin diğer kurumlarla paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslar www.detsis.gov.tr adresinden yayımlanacak kılavuzlarda yer alacaktır.


Önceki Sonraki