Ulusal Staj Programı Başvuruları Başladı

Ulusal Staj Programı Başvuruları Başladı
08 Kas 2022
Paylaş:

Başkanlığımız aşağıda belirtilen başvuru şartlarını sağlayan öğrencilere tam zamanlı olarak staj imkânı tanımaktadır.

Ulusal Staj Programının temel amacı; stajyerlerin kişisel ve mesleki gelişimleri ile kariyer planlamalarına katkı sağlayarak ilgili alanlarında tecrübe edinmelerine yardımcı olmaktır. Stajyerler, staj boyunca Başkanlığımızın işleyişini öğrenmekte ve dijital dönüşüm süreçlerine ilişkin bilgi edinebilmektedirler.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nde yapılacak staja başvuru ve kabul süreçlerindeki genel şartlar aşağıda sunulmaktadır. Bununla birlikte, nihai şartlar için güncel staj duyurularının esas alınması gerekmektedir.

1.    Başvuru Şartları
a)  Aşağıdaki bölümlerde;

 • En az 3. sınıfı tamamlamış lisans öğrencisi olmak,
 • Yurt içinde yüksek lisans veya yurt dışında yüksek lisans/doktora öğrencisi olmak (Yurt dışından başvuru yapacak öğrencilerin Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olması beklenmektedir),

-    Basın ve Yayın,
-    Bilgi Güvenliği Teknolojisi,
-    Bilgi-Belge Yönetimi,
-    Bilgisayar Bilimleri,
-    Bilgisayar Mühendisliği,
-    Bilgisayar Öğretmenliği,
-    Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,
-    Bilişim Hukuku,
-    Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
-    Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
-    Çizgi Film ve Animasyon,
-    Dijital Oyun Tasarımı,
-    Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
-    Elektronik Mühendisliği,
-    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
-    Endüstri Mühendisliği,
-    Endüstri ve Sistem Mühendisliği,
-    Gazetecilik,
-    Grafik Tasarım,
-    Hukuk,
-    İktisat,
-    İletişim Tasarımı,
-    İstatistik,
-    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,
-    Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi,
-    Matematik Mühendisliği,
-    Mekatronik Mühendisliği,
-    Radyo, Televizyon ve Sinema,
-    Reklamcılık,
-    Siber Güvenlik,
-    Sistem Mühendisliği,
-    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
-    Sosyoloji,
-    Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,
-    Uluslararası İlişkiler,
-    Veri Bilimi,
-    Yapay Zekâ Mühendisliği,
-    Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği,
-    Yazılım Mühendisliği,
-    Yeni Medya,
-    Yönetim Bilişim Sistemleri ve muadili bölümler.

b)  Başvuru tarihleri itibarıyla dörtlük sistemde en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak,
c)
   En az bir yabancı dili iyi derecede biliyor olmak,
d)   Başkanlığımız bünyesinde daha önce staj programına katılmamış olmak.

2.    Başvuru Yolu ve Tarihleri
2023 yılında düzenlenecek T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı Staj Programlarına ilişkin ilanları ddo.link/Kariyer-Kapisi adresi üzerinden takip ederek 18 Ocak 2023 tarihine kadar başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

3.    Başvuru Değerlendirme Süreci

 • Staj programlarına kısıtlı sayıda öğrenci kabul edilmekte ve genel not ortalamasına dayalı başarı sıralaması sonrasında sözlü sınav usulüyle seçim yapılmaktadır.
 • Başvurular değerlendirilirken genel not ortalaması başta olmak üzere adayın akademik yetkinliği dikkate alınmaktadır.
 • Stajyer sayısı, aynı üniversiteden kabul edilecek öğrenci sayısı vb. ölçütlere sınırlamalar getirilebilmektedir.

4.     Staj Tarihleri ve Süresi

 • 2023 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında olmak üzere 2 dönem yaz staj programı düzenlenmektedir.
 • Başkanlığımız tarafından belirlenen staj süresi 30 gündür. Ancak zorunlu staj uygulamaları kapsamında Başkanlığımızda staj programına katılan öğrenciler, “öğrenim gördükleri üniversiteleri tarafından belirlenen süreler çerçevesinde” de staj yapabileceklerdir. 
 • Stajların tam zamanlı olarak mesai saatleri içerisinde yapılması esastır. 

5.    Konaklama, Ulaşım ve Staj Belgesi

 • Staj programına kabul edilen öğrencilerin Ankara ilinde konaklama, ulaşım hususlarında kendi imkânlarıyla planlama yapmaları gerekmektedir.
 • Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Staj Belgesi” verilmektedir.

6. Ücret ve Sigorta İşlemleri

 • Ulusal Staj Programı kapsamında stajyerlere Başkanlığımız bünyesinde stajını tamamlayan stajyerlere 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesi gereğince ücret ödemesi yapılmaktadır. 
 • Ulusal Staj Programı kapsamında alınan tüm stajyerlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5 inci maddesinin (b) bendi uyarınca yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından ödenir.

Önceki Sonraki