e-Yazışma Paketi (EYP) 2.0 Önemli Duyuru

Covid-19 pandemi sürecinde yaşanan zorlukların iş süreçlerinde aksamalara neden olması ve kurumlardan gelen süre uzatımı talepleri dikkate alınmak suretiyle, geçiş takvimi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ek süre verilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarının 30.04.2021 tarihine kadar e-Yazışma Paketi (EYP) 2.0 çalışmalarını tamamlaması gerekmektedir. EBYS versiyon yükseltmesini tamamlamamış olan kurumlar kendilerine iletilen 2.0 sürümlü e-yazışma paketlerini kabul etmiş sayılacaklardır.