Kira ve Gelir Kaybı Desteği Başvuruları Başladı

Kira ve Gelir Kaybı Desteği Başvuruları Başladı
30 Ara 2020
Paylaş:

Esnafımız kira ve gelir kaybı desteği başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler. 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği yürürlüğe konulan, 24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahiplerine; 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayacak şekilde aylık 1000 TL gelir kaybı hibe desteği sağlanacaktır. 
Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde; yine 3 aylık süreyle büyükşehir belediyelerinde aylık 750 Türk Lirası, diğer yerlerde aylık 500 Türk Lirası kira desteğine e-Devlet Kapısı üzerinden başvurabilirler.  İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecektir. Hizmete aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Kira Destek Başvurusu hizmetine erişmek için lütfen tıklayınız.
Gelir Kaybı Desteği Başvurusu hizmetine erişmek için lütfen tıklayınız.


Önceki Sonraki