Ulusal Veri Sözlüğü TUCBS Entegrasyonu Sağlandı

Ulusal Veri Sözlüğü uygulamasına girilecek Coğrafi veri mevcutsa bu verilerin sisteme hangi koşullarda işlenebileceği ile ilgili Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri entegrasyonu sağlanmıştır.