1. Faz Başladı

Kullanıcı Eğitici Eğitimlerinin verilmesi akabinde 1. faz başlamış bulunmaktadır.