Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS)

  1. Tüm Bakanlıklardan, fiziksel olarak istenilen belgelerin kaldırılması konusunda varsa değişiklik teklifleri/taleplerine ilişkin çalışmanın 12 Şubat 2019 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne bildirilmesi istenmiştir.
  2. 1 Karar, 41 Yönetmelik, 13 Tebliğ’de değişiklik yapılarak 111 hizmet süreci basitleştirilmiştir.
  3. Hizmet Başına Düşen Ortalama Belge Sayısı 3,80 den 0,34 de düşürülmüştür.
  4. 4.971 belge sayısından 1.280 belge sayısına düşürülmüştür.
  5. 2018 Yılında Toplam 2.877.805 adet tapu senedi verilmiş  ve her tapu için 2 Adet fotoğraf istenmişken çalışma sonrası tapu senetlerinden fotoğraf kaldırılmıştır.
  6. Ürün İthalatında Kontrol Belgesi başvurularında 3 adet  belge kaldırılmıştır.
  7. Geçici Faaliyet Belgesi başvurularında 46 belge kaldırılmıştır.