Dijital Dönüşümde Yeni Dönem Başladı

Dijital Dönüşümde Yeni Dönem Başladı
24 Eki 2019
Paylaş:

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikle Dijital Dönüşüm Ofisi’ne yeni görevler verildi.

Bu görevlerin arasında;

Dijital Dönüşüm Ofisi, "Dijital Türkiye" (e-Devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek, kurumlar arası iş birliğini artırmak ve bu alanlarda koordinasyonu sağlamak,

Kamu dijital dönüşüm yol haritasını hazırlamak,

Dijital dönüşüm ekosistemini oluşturmak,

Bilgi güvenliğini ve siber güvenliği artırıcı projeler geliştirmek,

Kamuda büyük veri ve gelişmiş analiz çözümlerinin etkin kullanımına yönelik stratejiler geliştirmek, uygulamalara öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak,

Kamuda öncelikli proje alanlarında yapay zekâ uygulamalarına öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak,

Yerli ve milli dijital teknolojilerin kamuda kullanımının artırılması yoluyla geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturulması amacıyla projeler geliştirmek,

Kamu kurum ve kuruluşlarının dijital teknoloji ürün ve hizmetlerini maliyet etkin şekilde tedarik etmesine yönelik strateji belirlemek,

Proje ve uygulamalara gerektiğinde destek sağlamak,

Devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilat birimlerinin elektronik ortamda tanımlanmasına ve paylaşılmasına yönelik çalışmaları koordine etmek gibi önemli görevleri yer almaktadır.

Dijital Dönüşüm Ofisine verilen görevlerin ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tamamına ulaşmak için tıklayınız.


Önceki Sonraki