Dijital Türkiye

Dijital Türkiye, vatandaşlara verilen kamu hizmetlerinin, zaman ve belge maliyeti olmadan, 7/24 hızlı ve kesintisiz bir şekilde elektronik ortamda sunulması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi anlamı taşır. 

1990’lı yıllardan beri ülkemizde kamu yönetiminin elektronikleşmesi hedefiyle başlayan bir süreç, günümüzde gündelik hayatımıza somut ve ciddi adımlarla yansıyan bir dijitalleşme süreci olarak, üst düzey sahiplenme anlayışı ile yoluna devam etmektedir. 

Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bir bakış açısıyla, hizmet sunum kanallarını iyileştirmeye ve bu kanalları artırmaya, toplumdaki dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını da karşılamaya öncelik vererek elektronik ortama taşınması ve Dijital Türkiye’den sunulması ve kullanımın artırılması bu sürecin temel amacıdır.

Dijital Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı tarafından sahiplenilmesi ve sürecin koordinasyonu için 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında kamunun dijital dönüşümüne öncülük etme, Dijital Türkiye hizmetlerinin sunumuna aracılık etme, kurumlar arası işbirliğini artırma, kamu kurumlarının hizmet ve süreç envanterleri ile dijital ortamda sundukları hizmetlere yönelik envanterlerin oluşturulması ve güncel tutulmasına yönelik çalışmaları koordine etme görevi Dijital Dönüşüm Ofisine verilmiştir. Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yetkilendirilmesi yıllardır devam eden kurumsal koordinasyon sorununu büyük anlamda çözüme kavuşturmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Olgunluk seviyesi ölçümlemesi olan versiyonlama faaliyetlerine Dijital Türkiye V1.0 projesiyle Ocak 2019 tarihi itibariyle başlatmıştır. Normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Dijital Türkiye Versiyon 1.0, 6 ay erken tamamlanarak 16 bakanlık ve 3 kurum (YÖK, Diyanet İşleri Başkanlığı ve PTT ) vatandaşa, özel sektöre ve kamu kurumlarına sundukları 6700 hizmetle, Haziran 2019 tarihinde proje sürecini tamamlamıştır.

Versiyonlama faaliyetlerine başlamadan önce hizmet başına ortalama 3,80 evrak düşerken. Sistemde karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar tespit edilerek hedefler doğrultusunda daha hızlı ve daha güvenilir dijital çözümler sunulmuştur. Hizmetlerin olgunluk seviyeleri izlenmeye alınarak, süreçler sadeleştirilmiştir ve bunun sonucunda hizmet başına düşen ortalama evrak sayısı Versiyon 1.0’ın tamamlanması ile birlikte 0,35’e düşürülmüştür. 

Sıfır belge politikası olarak adlandırdığımız bir kamu kurumu tarafından üretilen verinin diğer bir kamu kurumu tarafından evrak olarak istenmemesi çalışması, Versiyon 1.1 ile de hızla devam edecektir.  

Söz konusu çalışmaların sonucunda Dijital Türkiye’de, kamu kurumları ve özel sektör tarafından elektronik ortamda sunulan kamu hizmetleri, sade ve anlaşılır süreçlerle, daha az belge istenerek, vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaşabilmektedir. 

Amacımız katma değeri yüksek hizmet sayısını artırarak bu hizmetleri herkese ulaştırmak ve kullanıcı dostu ara yüzler hazırlayarak insanların çok daha rahat Dijital Türkiye'yi kullanmasını sağlamaktır.

Kamunun verimliliğini, etkinliğini, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmak için Dijital Türkiye hizmetlerinin sunumunda büyük veri, bulut bilişim, mobil platformlar, nesnelerin interneti, yapay zekâ, blokzincir gibi yeni teknoloji ve yönelimlerden faydalanılması için çalışmalar devam etmektedir.

Dijital Türkiye Portali, farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen Dijital Türkiye hizmetlerinin tek noktadan, güvenli ve kesintisiz bir şekilde 18 Aralık 2008’den beri sunulduğu elektronik platformdur. Portalin amacı kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır.

Dijital Türkiye Portali, bir hizmetin gerçekleşmesi için ilgili kamu kurumlarından aldığı verileri doğrudan ya da birleştirerek vatandaşlara ulaştırılması amacıyla kurulmuştur. Hizmet sunumu esnasında kurumlardan anlık olarak alınan bu veriler Dijital Türkiye Portali’nde depolanmamakta, veriye erişimde köprü görevini üstlenmektedir. Bu sayede tüm kamu hizmetleri tek bir noktadan, tek bir şifreyle vatandaşa güvenli bir şekilde sunulmaktadır.

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, kaynaklarımızı verimli kullanarak, teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir Türkiye olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

“Dijital Türkiye” sloganıyla çıktığımız bu yolda; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle ülkemizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Katma değeri yüksek hizmetler saptandı ve dijitalleştirilmesi sağlandı.

  • Vatandaşın en fazla ihtiyaç duyduğu en çok yararlanmak istediği hizmetler tespit edildi. Bu hizmetlerin elektronik ortama taşınması sağlandı. Ayrıca engelli, yaşlı, şehit ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlerin entegrasyon çalışmalarına öncelik verildi.

Hizmetlerde sadeleştirilme çalışması yapıldı

  • Hizmet süresini uzatan imza aşamaları kaldırılmış, hizmetin ilk başvuru makamında sonuçlandırılması sağlanmış ve vatandaşın bekleme süresi en aza indirilmiştir.

Belge sayılarından kazanım sağlandı

  • Öncelikle Dijital Türkiye Platformu üzerinden sunulan hizmetlerde istenilen belge sayısının azaltılarak, kamuda olan belgenin vatandaştan talep edilmemesi sağlanmıştır. “Sıfır Belge” politikamız kapsamında çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.

Zaman ve maddi kazanımlar sağlandı 

  • Hizmet almak için daha önce kamu kurumlarına gitmek zorunda kalan vatandaşımız,  Dijital Türkiye hizmetleri sayesinde bulunduğu yerden kesintisiz hizmet almış ve işlem süresinin azalması sebebi ile de zaman tasarrufu sağlamıştır.
  • Kâğıt ortamında yürüyen hizmetlerin elektronik ortama aktarılması ve kurumlar arası servis entegrasyonları   kırtasiyeciliği, ulaşım ve personel masraflarını azaltılmıştır.

Bürokrasinin azaltılması sağlandı. 

  • Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için öncelikle kurumların veri paylaşımına yönelik  protokoller imzalanmış ve bürokratik işlem süreleri kısaltılarak verimliliğin artırılmasına ve memnuniyetinin sağlanmasına katkıda bulunulmuştur.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi başvurular anında incelenerek takip edilmesi, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilmesi, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilmesi sağlanmıştır.