Dijital Türkiye

“Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak kamunun dijital dönüşümüne öncülük etmek, Dijital Türkiye (e-Devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek, kurumlar arası işbirliğini artırmak ve bu alanda koordinasyonu sağlamak” görevi 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisine verilmiştir.

Kullanıcı odaklı hizmet sunumu ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi bakış açısıyla, kamu hizmetlerinin Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerine taşınmasına devam edilmekte olup, kullanım ve maliyet etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız hızla sürdürülmektedir.

Bu kapsamda; elektronik ortamda sunulan hizmetlerde süreç sadeleştirmelerine katkı sağlayarak, hizmet sunumunda talep edilen belge sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız. Amacımız katma değeri yüksek hizmet sayısını artırarak bu hizmetleri herkese ulaştırmak ve kullanıcı dostu ara yüzler hazırlayarak insanların çok daha rahat Dijital Türkiye'yi kullanmasını sağlamaktır.

Çalışmalarına başladığımız Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile ‘Araçlarım’, ‘Evim’, ‘Sağlığım’ vb. kullanıcı ve konu odaklı bütünleşik hizmetler vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracaktır.

Dijital Türkiye (e-Devlet) hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan kurumsal bilgi sistemlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla veri sözlüğü ve kurumsal mimari çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu sayede, kurumlar arası veri paylaşımının önündeki engeller kaldırılarak, nitelikli ve katma değeri yüksek, bütünleşik hizmetlerin sunulması sağlanmış olacaktır.

Hizmet sunum kanallarının iyileştirilmesi, kanal çeşitliliğinin artırılması ve dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Tek Durak Hizmet Noktasının kurulumuna yönelik çalışmalar da yapmaktayız.

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, kaynaklarımızı verimli kullanarak, teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir Türkiye olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

“Dijital Türkiye” sloganıyla çıktığımız bu yolda; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle ülkemizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.