Dijital Dönüşüm

Yarının rekabetçi ekonomisinde bir güç olarak var olabilmek ancak zamanın getirdiklerini yorumlayan ve hızlı karar alarak uygulayabilen çevik bir yönetişim anlayışı ve yenilikçi teknolojik çözüm üretebilme kapasitesi ile mümkün görülmektedir.

Günümüzde, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarını bir araya getiren bütüncül bir dönüşüme ihtiyaç duyulmaktadır.

En tepede insan aklının yer aldığı, bünyesinde nesnelerin interneti, bulut bilişim, blok zinciri, büyük veri ve yapay zekâ gibi birçok teknolojiyi barındıran bu dönüşüm, iş süreçlerinde ve sosyal hayatta köklü değişiklikleri de beraberinde getirmektedir.

Bu bağlamda, bilgi toplumu ve Dijital Türkiye (e-Devlet) politikaları zaman içerisinde, küresel ölçekli dijital dönüşüm reform çalışmalarına dönüşerek;

  • Yenilikçi teknolojiler ile yeni meslek ve iş alanlarını ortaya çıkarmakta,

  • Veri ekonomisi ile dünya ekonomisine yön vermekte,

  • İnsan merkezli yapay zekâ ile hayatı kolaylaştırmakta,

  • Siber güvenlik ile savunma alanlarına yeni bir boyut katmakta,

  • Daha şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetişim yapısını hayata geçirmektedir.

Yeni bir ekonomik model ve yaşam şeklini de beraberinde getiren bu dönüşümün merkezinde veri yer almaktadır. Veriye dayalı dijital bir ekonomiden bahsedebilmek için, öncelikle alt yapının çağın gereklerine uygun bir şekilde yapılandırılmasına ve teknolojiye erişim imkânlarının toplum geneline yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda;

  • Yerli ve millî yenilikçi teknolojileri üretmek kadar, bu teknolojilerin kullanımına imkân tanıyacak alt yapıların oluşturulmasına,

  • Bu alt yapı üzerinden iletilen verinin kendi sınırlarımız içinde kalarak yorumlanmasına,

  • Yapay zekâ ile yorumlanan büyük veriden değer ekonomisine geçiş için ihtiyaç duyulan iş süreçlerinin planlanmasına,

  • Siber hâkimiyet alanımız içerisinde güvenliğimizin sağlanmasına kadar birçok alanda faaliyetler yürütmekteyiz.

Ülkemizin gelişmişlik düzeyinde büyük sıçramalara vesile olabilecek fırsatları da beraberinde getiren dijital dönüşüm sürecinin, bize özgü değerlerle harmanlanması ve sadece ülkemiz insanına değil tüm insanlığa faydalı olacak yenilikçi teknolojiler ile hayat bulması yolunda çalışmalar yapmaktayız.