Büyük Veri

Geçtiğimiz yüzyılın belirleyicisi üretim gücü ve buradan elde edilen katma değerken, bugün artık gücün belirleyicisi sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle dijital çağda sadece veriye değil, veriden değer üretmeye odaklı bir yönetişim anlayışı doğrultusunda çalışmaktayız.

Veri ekonomisinin temeli, veriyi işleyerek bir değere dönüştürebilmekten geçmektedir. Sahip olunan verinin sadece ekonomik bir karşılık olarak değil, siyasi ve sosyal hayatın her aşamasını etkileyebilecek bir değere dönüşmesi, ülkelerin varlık mücadelesini etkileyerek yeni politikalar geliştirmesine neden olmaktadır.

Veriye dayalı olarak kurulan ve kuralları henüz netleşmemiş olan bu yeni ekonomik ve sosyal model, beraberinde hayatın her aşamasını yeniden şekillendirmektedir.

Bu yeni değer zincirinin en önemli halkalarını Nesnelerin İnterneti, Bulut Teknolojisi, Blok Zinciri, Büyük Veri ve Yapay Zekâ gibi yenilikçi teknolojiler oluşturmaktadır.

Verinin değere dönüşmesi ancak yerli ve milli bir anlayışla mümkündür. Nasıl ülkemizin her karış toprağı bizim için canımız pahasına bir değere sahipse, her bayt verimize de aynı gözle bakmaktayız. Bu kapsamda, her bayt verimizin kendi sınırlarımız içerisinde kalması ve korunması büyük önem arz etmektedir.

Veriden değer üretebilmek için, sahip olduğumuz büyük verinin anonimleştirilerek kullanılabilir bir forma dönüştürülmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Ulusal Veri Sözlüğü ve Açık Veri Portali Projeleri ile ihtiyaç duyulan nitelikli verinin elde edilebilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz.