Kamu Bulut Bilişim Stratejisi

Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşları geleneksel olarak kendi veri merkezlerini veya sistem odalarını kurmakta, ihtiyaç duydukları donanım ve yazılım ürünlerini de kendileri temin edip işletmektedir. Bu durum, bir taraftan yüksek yatırım maliyeti oluştururken diğer taraftan da söz konusu altyapıların sağlıklı şekilde kurulup işletilmesi açısından zorluklar ve verimsizlikler oluşturmaktadır.

Kamu Bulut Bilişim Stratejisi’nin temel amacı, kamu kurumlarının bilgi teknolojisi altyapısı ihtiyaçlarının mümkün olduğunca ticari bulut hizmet sağlayıcılardan temin edilmesidir. Bu surette;

  • Kamu kurumlarının bilgi teknolojisi altyapısı kurulum ve işletme maliyetlerinin azaltılması ve kurumlarca yeni nesil dijital teknolojilere daha uygun maliyetlerle erişilmesi,
  • Profesyonel hizmet temini suretiyle kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması,
  • Yerel bulut hizmetleri sektörü için ilave talep oluşturularak sektörün olgunluğunun artırılması ve bölge ülkelerine de hizmet sunabilecek bir ekosistem oluşturulması

amaçlanmaktadır.

Kamu Bulut Bilişim Stratejisi kapsamında, kamu kurumlarına hizmet sunacak bulut hizmet sağlayıcılar için hizmet kalitesi ve siber güvenlik gibi hususlarda karşılamaları gereken kriterleri de kapsayan bir belgelendirme mekanizması tasarlanacaktır. Ayrıca, kamu kurumlarının buluta geçiş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla bir Göç Rehberi de hazırlanacaktır. Bunlara ilave olarak, Strateji kapsamında, kamuda buluta geçişle birlikte bilgi işlem personeli açısından ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılamaya yönelik eylemler de tanımlanacaktır.

Kamu Bulut Bilişim Stratejisi kapsamında aşağıdaki raporlar hazırlanmaktadır:

  • Kamu Bulut Bilişim Stratejisi ve Eylem Adımları
  • Ülke İncelemeleri
  • Mevcut Durum Analizi
  • Belgelendirme Kriterleri (Bulut Hizmet Sağlayıcılara Yönelik)
  • Göç Rehberi

“Ülke İncelemeleri Raporu” ile “Mevcut Durum Analizi Raporu”na aşağıdaki kısayollardan erişebilirsiniz.

Ülke İncelemeleri Raporu

Mevcut Durum Analizi Raporu