Bilgi ve İletişim Güvenliği Uyum ve Denetim İzleme Sistemi (BİGDES)

2019/12 sayılı Genelge kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uyum denetimine ilişkin sonuçların Başkanlığımıza iletilmesi amacıyla 04.01.2023 tarihinde Bilgi ve İletişim Güvenliği Uyum ve Denetim İzleme Sistemi (BİGDES)  devreye alınmıştır. Kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenerek BİGDES’te tanımlanan yetkili kullanıcılar denetim sonuçlarında yer alması gereken aşağıdaki bilgi ve belgeleri:

  • EK – A Denetim Ekibi Bilgisi, doğrudan BİGDES üzerinden ilgili alanlara veri girişi yaparak,
  • EK – B Varlık Grupları ve Denetim Kapsamı, BİGDES üzerinden doğrudan ilgili alanlara veri girişi yaparak veya kullanıcılar tarafından örnek excel şablonuna  uygun şekilde verilerin işlenmesi ve sisteme yüklenmesi yoluyla,
  • EK – E Rehber Uygulama Süreci Etkinlik Durumu, BİGDES üzerinden doğrudan ilgili alanlara veri girişi yaparak veya kullanıcılar tarafından örnek excel şablonuna  uygun şekilde verilerin işlenmesi ve sisteme yüklenmesi yoluyla,
  • EK – F Tedbir Etkinlik Durumu, BİGDES üzerinden doğrudan ilgili alanlara veri girişi yaparak veya kullanıcılar tarafından örnek excel şablonuna  uygun şekilde verilerin işlenmesi ve sisteme yüklenmesi yoluyla,
  • EK – H Denetim Görüşü, BİGDES üzerinden doğrudan .pdf  uzantılı örnek dosyanın  sisteme yüklenmesi yoluyla iletebilecektir.