Başkanın Mesajı

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarından itibaren bilim ve teknolojinin iç içe geçmesi, makineleşen üretimin endüstriyel otomasyonla yeniden şekillenmesine, ülkelerin ekonomik, siyasi ve demografik birçok politikalarını bilim ve teknolojiye endekslemesine neden olmuştur.

21. yüzyılın teknolojilerinde otomasyonun ötesine geçilerek, tüm makinelerin Nesnelerin İnterneti (IoT) ile birbirine bağlandığı ve hayatın her aşamasında üretilen büyük verinin bulut mimari ile mekândan bağımsız hale geldiği, verinin blok zinciri yöntemiyle güvence altına alındığı, dijital işlemlerin her adımında şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlandığı bu yeni dünyada, büyük verinin yapay zekâ algoritmalarıyla yorumlanması, üretim, ulaşım ve tüketim alışkanlıkları ile birlikte sosyolojik hayatın yeniden şekillenmesine ve kendi kendini yöneten makinelerin sadece beden gücünün yerini değil aynı zamanda insan aklının da yerini almasına neden olmaya başlamıştır. 

Bu bağlamda, yapay zekâ gibi, hayatın her alanını etkileyecek yenilikçi teknolojilerin, bugünkü modern yaşamımıza adapte olabilmesi için kontrollü bir geçişe ihtiyaç duymaktayız. 

Adına “Dijital Dönüşüm” dediğimiz bu geçiş sürecinin, bize özgü değerlerle harmanlanması ve sadece ülkemiz insanına değil tüm insanlığa faydalı olacak yenilikçi teknolojiler ile hayat bulması, bizim hassasiyetle yaklaştığımız konuların başında yer almaktadır.

Yenilikçi teknolojileri üretmek kadar, bu teknolojilerin kullanımına imkân tanıyacak altyapı yatırımının zamanında yapılmasına, bu altyapı üzerinden iletilen verinin kendi sınırlarımız içinde kalarak yorumlanmasına ve yorumlanan büyük veriden değer ekonomisine geçiş için ihtiyaç duyulan iş süreçlerinin planlanmasına kadar birçok alanda iyileştirmeye ihtiyaç duymaktayız.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte, Dijital Türkiye ve siber güvenlik koordinasyonunun aynı çatı altında toplanmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Yerli ve millî yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, millî yazılımların desteklenmesi, kritik altyapıların korunması, büyük veri ve yapay zekâ gibi konular da bu kapsamda değerlendirilmiş, tüm bu işlerin yürütülmesi için T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz kurulmuştur.

Temel hedefimiz dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla ülkemizin dünya sahnesinde rekabet gücünü arttırmak ve yenilikçi yaklaşımları destekleyerek yerli ve millî teknolojilerimizi dünyanın her yerinde vazgeçilemez kılmak olacaktır.

Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar, yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir. 

Bu uzun soluklu bir yol...

Asıl olan hedefe odaklanarak, hal ve şart ne olursa olsun hedeften sapmadan yola devam edebilmektir. 

Ve şunu asla unutmamalıyız ki bu hepimizin geleceği.

Gelin dijital geleceğimizi hep birlikte inşa edelim…

Dr. Ali Taha KOÇ

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı